Error: Contact form not found.

“CHỢ TẾT QUÊ NHÂN ÁI 2024” – NƠI NGƯỜI CAO TUỔI TÌM LẠI ĐƯỢC “NÉT XUÂN XƯA”

Không gian phòng phục hồi chức năng đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ

Phòng ở Khu an dưỡng tại Viện dưỡng lão Nhân Ái

Phòng ở cho ông bà Khu hỗ trợ một phần

Ông bà Nhân Ái ghé chùa Văn Trì mùa Vu Lan 2023