Thư viện ảnh sẽ bao gồm toàn bộ những hình ảnh về không gian Viện dưỡng lão Nhân Ái, các Phòng chức năng, hoạt động, sự kiện nổi bật mà Viện dưỡng lão Nhân Ái đã tổ chức và tham gia từ khi thành lập tới nay.